Om oss

Bergen Bondelag er et lokallag til til Hordaland Bondelag, som igjen er et  av fylkeslagene til Norges Bondelag.
Medlemmene våre driver variert og mangfoldig – fra tradisjonelt husdyrhold til ulike service-, tjeneste – og foredlingstilbud.

Sentrale arbeidsfelt for styret og organisasjonen er politisk arbeid, grunneierrettigheter, tradisjonelt jordbruk, nye næringer, HMS, rekruttering, kurs og opplæring.
Vårt mål er best mulig inntekt, og gode rammevilkår for vestlandsbonden.

Vi samarbeider godt med blant annet Bergen kommunes Etat for Landbruk,