Slipemaskin

Minner om medlemsmøte Torsdag 15. Februar

Medlemsmøte Torsdag 15. Februar.

Temaet for møtet er Studieheftet for Jordbruksoppgjøret 2018.
Her finner dere mer informasjon: https://www.bondelaget.no/jordbruksoppgjoret-2018/category8587.html

Sted: Hordaland Bondelags kontorer

Klokkeslett: 19.30

 

Medlemsmøte i Bondelaget – Steffi Støvo på Fjell – Onsdag 24. Januar

Velkommen til medlemsmøte i Bondelaget.

 

Sted: Steffi støvo på Fjell onsdag 24. januar kl 19.30.

HT gjerder Bergen presenterer seg, og det blir sosialt samvær.

 

Enkel servering.

 

Lurer du på noe, kontakt Eivind Myrdal på tlf 46788659.

 

Velkommen.

 

Hilsen Bondelaget i Bergen og Sotra-Øygarden.

 

 

Medlemsmøte om Kommunes Arealplan Tirsdag 5. Des

Medlemsmøte om Kommunes Arealplan Tirsdag 5. Des

Det blir medlemsmøte om Kommunens Arealplan Tirsdag 5. Desember kl 19.30 hos FK Haukås.

Les mer om arealplanen her: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2016

Anbefaler alle som tenker å stille på møtet 5. Des om å selv se igjennom planen noe på forhånd.
Vi vil ikke rekke å gå igjennom alt i detalj, det er derfor fint at man har noe kjennskap til planen.

Høringsfrist 31.12.2017

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er nå ute på høring.

Høringsfristen er 31.12.2017

Hele planen finner man her: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2016

Her kan man lese alle innspill som er kommet ifm LNF-områder: https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00313/Innspill_LNF_313476a.pdf

For å se forskjell på ny og gammel plan kan man bruke kartet på denne siden: https://bergen.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=756918a943e94b2e8f67f92f01b8a4f9

kpa