Sertifikatgivende kurs: Varmearbeider

Kurs:               Norsk brannvernforening sertifiseringskurs for varme arbeider med teori og brannøvelse. Sertifikatet er gyldig i 5 år.

Sted: Øvreeide Gard. Hegglandsdalsvegen 499, 5211 Os

Tid:    Mandag 11. mars kl. 08-15.30

Pris:   kr. 1900,- pr. pers. inkl. Lunsj.

Aktuelt for resertifisering og nye deltakere. Godkjent instruktør av Norsk brannvernforening.

Påmelding til plassansvarlig Tore Øvreeide post@ovreeidegard.no eller tlf. 974 66 773

Hvorfor kurs i Varme Arbeider?

 • Varme arbeider hvor det benyttes åpen ild, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr innebærer økt brannrisiko. Brannene skyldes ofte menneskelig svikt, mangel på kunnskap og uforsiktighet.  De som utfører varme arbeider må derfor forstå hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer og utføre arbeidet slik at brann ikke oppstår.

 • Forsikringsselskapene har innført følgende krav gjennom sikkerhetsforskriften: Varme arbeider, utenfor fast tilrettelagt arbeidsplass, skal bare utføres av personer som har gyldig sertifikat for varme arbeider utstedt av Norsk brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land. Ordningen trådte i kraft 01.01.2001.

Generell info:

Sertifiseringsordningen ivaretas av Norsk brannvernforening som på vegen av forsikringsselskapene registrerer og utsteder sertifikat med 5 års gyldighet. Resertifisering skjer gjennom samme kurs med godkjent instruktør. Resertifisering av utøvere må gjøres før utløpsdato på sertifikatet.

Verdensmester fra Bergen! Gratulerer!

Jørn Hafslund fra Ostegården i Bergen lager verdens beste ost! Vi gratulerer!

Les mer om OsteVM her: https://www.aftenposten.no/norge/i/ddeAlX/Bergen-lager-verdens-beste-ost–Dette-er-bare-helt-sprott

 

Årsmøte 2. Oktober kl 20.00 hos FK på Kokstad.

Årsmøte  2. Oktober kl 20.00 for Bergen Bondelag sitt årsmøte I Felleskjøpet sine lokaler på Kokstad.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

BERGEN BONDELAG 2018

I samsvar med § 14 i Lover for Norges Bondelag blir det innkalt til Årsmøte i Bergen Bondelag

02.oktober kl. 20.00, Felleskjøpet Kokstad

Saksliste:

 1. 1. Åpning v/leder
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent og to til å skrive under protokollen
 5. Årsmelding
 6. Regnskap
 7. Arbeidsplan for kommende arbeidsår
 8. Innkomne saker
 9. Valg i samsvar med lovene
 10. Leder (for 1 år)
 11. To styremedlemmer (for 2 år)
 12. To varamedlemmer i nummerorden (for 1 år)
 13. To revisorer
 14. Valgkomité

Saker som en ønsker behandlet under pkt. 7 skal være leder, Eivind Myrdal i hende senest 8 dager før årsmøtet  (23.september).

Servering av mat.

Jørn Erik Toppe innformerer om Forformidling, en nettside han opprettet da tørken slo innover oss i sommer.

Bybonde  Ida Kleppe kommer og presenterer seg.

 

Det blir enkel servering.

Link til årsmelding: https://drive.google.com/open?id=0B1PGUyc188nSQWpEczR3blhwWTVrQXVYaWJNOGU5TlhkSi1V

Link til regnskap: https://drive.google.com/open?id=0B1PGUyc188nSZ1JoVW9pUHYycHVKdUNqMVFDS1liZ21QVWxJ

Vel møtt.

Bondekafè

Onsdag 21. mars vil Etat for landbruk i samarbeid med Bergen Bondelag, invitere til Bondekafè.

Bondekafè er en ypperlig arena for oss i forvaltningen å treffe alle våre bønder.

Vi vil informere om den nye NMSK strategien, om urbant landbruk, og vi har invitert med oss Gry Walle fra Miljøvern- og klimaavdelinga FMHO, som vil si litt om vassdraget i landbruket og regelverket.

Har du lyst å komme, så er du hjertelig velkommen.

 

Landbrukskontoret i Nordhordaland og Glade bønder arrangerer temakveld for nye skogeier den 15. mars

Landbrukskontoret i Nordhordaland og Glade bønder arrangerer temakveld for nye skogeier den 15. mars

Landbrukskontora i Nordhordland og Bergen og Glade bønder arrangerer temakveld for nye skogeigarar onsdag 15.mars, kl. 18.30-21.00.

Møtet skal vere i kantina i rådhuset på Frekhaug.

Det står mykje tømmer i regionen, og det godt grunnlag for å produsera kvalitetstømmer. Mange nye skogeigarar har etterspurt meir kunnskap om korleis dei skal forvalta skogen. Derfor ynskjer vi å ha ein informasjonskveld der der de kan få fagleg påfyll.

Føremålet for kvelden er å gje dei som er nye skogeigarar eller skal ta over skog ein innføring i skogbruket. Det vil vere ein gjennomgang på nokre sentrale tema som hogst, hogstmodenheit, forynging  og skogskjøtsel. I tillegg kjem skogeigar Paul Særvold i frå Bergen for å fortelje litt om sine erfaringar som skogeigar.

Påmelding til Andreas Granli;
Andreas.Granli@radoy.kommune.no
innan 12.mars 2018