Kurs i bruk av overskotsmassar til jordbruksføremål

Kurs i bruk av overskotsmassar
til jordbruksføremål

Voss, rådhuset, onsdag 23. oktober kl 09.30 – 16.30
Os, rådhuset, tysdag 29. oktober kl 09.30 – 16.30

Kurset er fagleg retta, og målgruppa er først og fremst bønder og entreprenørar. Kurset arrangeres av NLR. Kommunale sakshandsamarar vil og dra nytte av fagkunnskap for å kunne vurdere søknadar og prosjekt.

Innhald:

  • Generelt om jord
  • Behandling av overskotsmassar til jordbruksføremål
  • Miljøomsyn, regelverk og krav til søknadar
  • Praktisk gjennomføring – jordtipp
  • Tur i felt til jordtipp i nærleiken

Førelesarar:

  • Trygve Torsteinsen, NLR Vest
  • Asbjørn Toft, Planavdelinga i Radøy Kommune
  • Laila Bjørge, Landbrukskontoret i Meland Kommune
Deltakaravgift : kr 1260,-  for medlemar i NLR Vest, kr 1800,- for andre
Prisen er inkludert lunsj og kursmateriell.

Påmelding her: