Kommunalt tilskudd

Kommunen har lagt ut et kommunalt tilskudd som et koronatiltak.

Beskrivelse av tilskuddsordning
  • Bystyret vedtok å bevilge 3,5 millioner kroner til en styrkning av det bynære landbruket innfor følgende tiltak:  Styrke plan for urbant landbruk.
  • Styrking av besøksgårdene «Inn på tunet».
  • Utlysing av omstillingsmidler til å kunne produsere mere grønnsaker, bær og frukt.
  • Inngjerding, faglig bistand og annen tilrettelegging av parsellhager.

Les mer og søk her:

https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/?fbclid=IwAR1pP4t66RWA-YA6-Q7qmsLNFvr8GYqFgrX5Vd9utcDmZ0B2HomBOYCiVco#call/6230