Er det aktive bønder som ønsker å leie jordbruksareal?

Etat for bygg og eiendom i Bergen kommune forvalter alle kommunale eiendommer, også de som er arvet fra Bergen Tomteselskap. Noen av disse eiendommene har jordbruksareal, og eiendomsavdelingen er nå opptatt av at disse arealene skjøttes i tråd med driveplikten i jordloven. Arealene leies ut til foretak.

 

Ta kontakt med Etat for bygg og eiendom ved Sophie Alvestad.