Bli medlem?

Vi er stolte av å være landets største organisasjon for bønder og andre med hjerte for norsk matproduksjon. Norges Bondelag er i vekst og har 63 000 medlemmer i 520 lokallag landet over. Vi arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning i samfunnet.

Medlemskapet i Norges Bondelag er direkte og personlig.
Vi skiller mellom 4 typer medlemskap:  

Bruksmedlem: 
Den aktive bonden eller grunneieren.
Personer som har produksjonsinntekter eller eierinteresser i landbruket.
Personlig medlem: 
Har sitt hjerte på landsbygda, men har ikke produksjonsinntekter eller eierinteresser
i landbruket.

Husstandsmedlem: 
Ektefelle, samboer, barn eller andre
i samme husstand kan knyttes til medlemstypene over.
Selskap:
Landbruksrelaterte selskap, samdrifter og
selskap innenfor bygdeturisme og gardsmat, er medlemmer i Bondelagets Servicekontor AS.

Vil du bli medlem i Norges Bondelag, og dermed også direkte medlem i Bergen Bondelag (dersom du bor i Bergensdistriktet, vel og merke)?
Regnutminkontingent Gå til innmeliding