ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2019

Det blir årsmøte i Bergen Bondelag 24 oktober kl. 19.30 på Felleskjøpet Haukås

LES Årsmelding her: årsmelding 2019 (2)

Bodhil Fjelltveit er med oss denne kvelden og informerer om det arbeidet som ligger
foran oss når vi nå skal lage Vestland bondelag. Det ble bestemt på årsmøtet til
Norges bondelag at fylkeslagene skal følge de nye fylkene.
Bodhild var med i gruppen som har jobbet med dette internt i Norges bondelag.

Det blir servering av mat.