Årsmøte 2. Oktober kl 20.00 hos FK på Kokstad.

Årsmøte  2. Oktober kl 20.00 for Bergen Bondelag sitt årsmøte I Felleskjøpet sine lokaler på Kokstad.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

BERGEN BONDELAG 2018

I samsvar med § 14 i Lover for Norges Bondelag blir det innkalt til Årsmøte i Bergen Bondelag

02.oktober kl. 20.00, Felleskjøpet Kokstad

Saksliste:

 1. 1. Åpning v/leder
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent og to til å skrive under protokollen
 5. Årsmelding
 6. Regnskap
 7. Arbeidsplan for kommende arbeidsår
 8. Innkomne saker
 9. Valg i samsvar med lovene
 10. Leder (for 1 år)
 11. To styremedlemmer (for 2 år)
 12. To varamedlemmer i nummerorden (for 1 år)
 13. To revisorer
 14. Valgkomité

Saker som en ønsker behandlet under pkt. 7 skal være leder, Eivind Myrdal i hende senest 8 dager før årsmøtet  (23.september).

Servering av mat.

Jørn Erik Toppe innformerer om Forformidling, en nettside han opprettet da tørken slo innover oss i sommer.

Bybonde  Ida Kleppe kommer og presenterer seg.

 

Det blir enkel servering.

Link til årsmelding: https://drive.google.com/open?id=0B1PGUyc188nSQWpEczR3blhwWTVrQXVYaWJNOGU5TlhkSi1V

Link til regnskap: https://drive.google.com/open?id=0B1PGUyc188nSZ1JoVW9pUHYycHVKdUNqMVFDS1liZ21QVWxJ

Vel møtt.