Kommunalt tilskudd

Kommunen har lagt ut et kommunalt tilskudd som et koronatiltak.

Beskrivelse av tilskuddsordning
 • Bystyret vedtok å bevilge 3,5 millioner kroner til en styrkning av det bynære landbruket innfor følgende tiltak:  Styrke plan for urbant landbruk.
 • Styrking av besøksgårdene «Inn på tunet».
 • Utlysing av omstillingsmidler til å kunne produsere mere grønnsaker, bær og frukt.
 • Inngjerding, faglig bistand og annen tilrettelegging av parsellhager.

Les mer og søk her:

https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/?fbclid=IwAR1pP4t66RWA-YA6-Q7qmsLNFvr8GYqFgrX5Vd9utcDmZ0B2HomBOYCiVco#call/6230

 

Ledig slåttemark

Lars Kjærland i Fyllingsdalen har 15 dekar med slåttemark ledig vist noen er inntresert.
Ta direkte kontakt med Lars på tlf 91323476.

Medlemsmøte 6. Feb kl 20.00 – Tema jordbruksoppgjøret

Hei

Det inviteres til medlemsmøte den 6. februar kl 20.00 på Felleskjøpet, Kokstad.

Temaet på møtet er jordbruksoppgjøret.

Vi vil bruke kvelden på å gå igjennom heftet til jordbruksoppgjøret.

Velkommen

ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2019

Det blir årsmøte i Bergen Bondelag 24 oktober kl. 19.30 på Felleskjøpet Haukås

LES Årsmelding her: årsmelding 2019 (2)

Bodhil Fjelltveit er med oss denne kvelden og informerer om det arbeidet som ligger
foran oss når vi nå skal lage Vestland bondelag. Det ble bestemt på årsmøtet til
Norges bondelag at fylkeslagene skal følge de nye fylkene.
Bodhild var med i gruppen som har jobbet med dette internt i Norges bondelag.

Det blir servering av mat.

 

Kurs i bruk av overskotsmassar til jordbruksføremål

Kurs i bruk av overskotsmassar
til jordbruksføremål

Voss, rådhuset, onsdag 23. oktober kl 09.30 – 16.30
Os, rådhuset, tysdag 29. oktober kl 09.30 – 16.30

Kurset er fagleg retta, og målgruppa er først og fremst bønder og entreprenørar. Kurset arrangeres av NLR. Kommunale sakshandsamarar vil og dra nytte av fagkunnskap for å kunne vurdere søknadar og prosjekt.

Innhald:

 • Generelt om jord
 • Behandling av overskotsmassar til jordbruksføremål
 • Miljøomsyn, regelverk og krav til søknadar
 • Praktisk gjennomføring – jordtipp
 • Tur i felt til jordtipp i nærleiken

Førelesarar:

 • Trygve Torsteinsen, NLR Vest
 • Asbjørn Toft, Planavdelinga i Radøy Kommune
 • Laila Bjørge, Landbrukskontoret i Meland Kommune
Deltakaravgift : kr 1260,-  for medlemar i NLR Vest, kr 1800,- for andre
Prisen er inkludert lunsj og kursmateriell.

Påmelding her: